Bonvenon

al la arbara

Kafoklaĉa Internacia Somera renkontiĝO


 

foto de la kabano estighinta dum KISO 2012


 

Venu
al la 26-a KISO
por „ludi, krei, sperti vin mem”
de la 28-a de aŭgusto ĝis 4-a de septembro 2016


 
 

Kio okazas?

La Marburga Esperanto-Grupo kaj la Marburgaj Naturamikoj invitas vin al sunsomera 26-a KISO de la 28-a de aŭgusto ĝis 4-a de septembro 2016. Ĝi okazas en la Naturamika Kabano, kiu situas en arbaro proksime al la urbo.


 

La ejo

La domo havas 11 litojn, saman nombron de pliaj matracoj kaj ankoraŭ lokon por meti aermatracojn. Ankaŭ eblas starigi kelkajn tendojn por tendumemuloj. Estas tri ĉambroj litaj, romantike situas la matracaro sub la tegmento. Teretaĝe ni disponas pri granda kaj iom malpli granda salonoj. La sufiĉe bone ekipata kuirejo situas en la kelo. Ekstere estas sufiĉe granda placo, kiun ni povas uzi ekzemple por pilkaj ludoj, kaj ankaŭ loko por ligna fajro. Ni povos sidi ene kaj ekstere dum tago kaj nokto, ludi, paroli, muzikumi, artumi, promeni en la arbaro, ekskursi al la urbo ktp. Ni kune kuiros niajn manĝaĵojn en sufiĉe granda kuirejo, gvidataj de Christine, kiu kapablas lerte kuiri kaj vegane, vegetare kaj nevegetare.
La situon de la ejo urbomape vi trovas jene (atentu, ke vi povas elekti grandecskalon [zoom] kaj la mapan grandecon [Ausschnitt]):

Naturfreundehaus Steinkautenhütte
sur la urbomapo

 

Iom pri la (ankoraŭ iom provizora) programo

La temo de la KISO tradicie estas „ludi, krei, sperti sin mem”. Por plenumi ĝin, ni planas la jenajn prelegojn, laborgrupojn kaj kromajn aktivadojn:

 • Esperanto-kursoj por komencintoj (kaj/aŭ progresantoj); aŭskultekzercoj (laŭbezone/laŭdezire)
 • laborgrupo pri ornamado de t-ĉemizoj
 • laborgrupo pri batikumado
 • laborgrupo pri perlumado
 • laborgrupo pri tradukado, daŭrigo de „Asteriks ĉe la Svisoj”
 • laborgrupo pri ŝnuret-punto (makrameo)
 • unuradumado
 • laborgrupo pri ĵonglado
 • ĉiĉeronado en la urbo kun vizito en la senluma kamero
 • komuna muzikado
 • migrado al bona elrigardejo (Kaiser-Wilhelm-Turm)
 • promenado laŭ la sunsistema modelo en la Lahn-valo
 • bicikla ekskurso al la ĉirkaŭaĵo
 • botanika gvidado tra la arbaro aŭ kamparo
 • prelego pri rapidtrajnoj
 • vizito en la anatomia muzeo de la Marburga universitato (eble sed ne nepre certe)

Bonvole atentu, ke tiuj programeroj estas planataj kaj povas okazi, ke ne eblos okazigi ĉiujn el ili. Krome pripensu, se ĉiuj okazus, la tagoj estus plenŝtopataj de programeroj kaj foriĝus la iom ripoziga kaj trankvila karaktero de la KISO.

Ĉi-jare ni planas per publikaj transportiloj ekskursi al naĝlago en la proksimeco de Marburgo. Dum la antaŭaj jaroj niaj ekskursoj gvidis ekzemple al la Ubbelohde-domo en Goßfelden (Ubbelohde estas la fama ilustristo de la fabeloj de la fratoj Grimm, kiu loĝis proksime al Marburg), la eksperimentejo „Chemikum”, la planeda instruvojeto, la kastela parko en Rauisch-Holzhausen kaj la „Mathematikum” en Gießen.

La luda programo estos diverse plena, serĉludoj en la arbaro, pantomim-ludoj, „Geo”, diversaj esperantigitaj ludoj de memorludo, kvarteto „Monopolio” ktp. kaj, kompreneble, la ludoj, kiujn vi kunportos.
La vespera programo ankaŭ estas multpromesa: lumbildoj, nokta migrado tra la malluma arbaro, rostvespero, ...


 

Necesaĵoj

Necesas
 • por uzi liton kunporti aŭ prunti por 5 € littolaĵon
 • por uzi matracon kunporti dormsakon
 • antaŭpagi almenaŭ 30 €

 

Ĝeneralaj informoj

Bedaŭrinde ne eblas sendi invitilon, kiu helpas al la akiro de vizo en kelkaj landoj, pro formalaj kaŭzoj.
La telefonnumero de la ejo estas + 49/6421/5808714. Nepre atentu, ke ĝi validas nur dum la KISO!
Antaŭe vi povas telefone atingi nin en urĝaj kazoj per la numeroj + 49/176/81284638, +49/6421/2026315 aŭ +49/6421/9689412.


 
 

Kotiztabelo

kategorio aliĝo ĝis kotizoj en € 
2016/05/31 2016/06/30 surloke partatempe
I. lite 78 88 98 po 20 tage
II. matrace aŭ propratende 70 80 90 po 16 tage


Por validigi la aliĝilon, bv. ĝiru antaŭpagon de almenaŭ 30 € al la konto de Gunter Neue ĉe Sparda-Bank Hessen eG
IBAN: DE80 5009 0500 0002 3583 98, BIC: GENODEF1S12 
Ĉiukaze indiku: „Antaŭpago KISO 2016”
...kaj atentu, ke ĉi-jare estas alia konto ol pasintjare!

Validas la kotizkategorio laŭ la alveno de via antaŭpago. Malaliĝonto post la 15-a de junio rericevos sian antaŭpagon krom 15 €.


Aliĝu


  al la komenco lasta aktualigo: 23.12.2015